Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư (chứng khoán, forex, tài chính…)

Mau-hop-dong-uy-thac-dau-tu-chung-khoan-forex

Đây là mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư cho cá nhân, ngắn gọn, đơn giản nhưng khá đầy đủ. Hợp đồng này được soạn cho lĩnh vực đầu tư forex (ngoại hối) và có thể áp dụng cho các hình thức đầu tư tài chính khác như đầu tư chứng khoán, tiền ảo, ……

Hợp đồng này được lập bởi: https://fx24h.net. Tuy nhiên hiện nay chúng tôi không nhận tiền ủy thác dưới bất kỳ hình thức nào. Website được lập ra chỉ để chia sẻ kiến thức forex miễn phí cho cộng đồng trader Việt.

Xin lưu ý: Hãy thận trọng khi đầu tư hộ người khác và cả khi gửi tiền cho người khác đầu tư!

Tham khảo:

**************************

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ

Số: ……..HĐUTĐT/KHUONGPV

Căn cứ vào luật dân sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào luật đầu tư Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào luật thương mại Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào luật doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của mỗi bên và sự thỏa thuận đạt được giữa hai bên A và B.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……., chúng tôi gồm có:

BÊN A : ÔNG PHẠM VĂN A – Người giao dịch

CMTND SỐ:  0127xxxxx,  Cấp ngày 09/8/20xx, tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú : Tổ X, Cụm Y, Phường Z, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại : 090.xxxxxxx

Email : [email protected]

Tài khoản : xxxxxxxxx,  tại Ngân hàng ………………………..

BÊN B :  NHÀ ĐẦU TƯ – KHÁCH HÀNG.

Họ và Tên : …………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu    : Cấp ngày: Tại: …………………………………

Địa chỉ thường trú       : ………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc    : …………………………………………………………..

Điện thoại             :………………………………………………………….

Email             :………………………………………………………………….

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng Ủy thác đầu tư ngoại hối với các điều khoản như sau:

 Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

Bên B ủy thác cho Bên A quản lý và giao dịch trên tài khoản giao dịch ngoại hối (tiền tệ, vàng, dầu….) của Bên B với các nội dung sau:

Tên tài khoản:  ……………………………………

Số tài khoản: ………………………………………

Mở tại: ………………………………………………..

Thời gian ủy thác:  ……………………………….

Số tiền ủy thác:  ……………………………………

 Điều 2. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC BÊN

2.1. Trách nhiệm và quyền lợi của Bên A:

a) Trách nhiệm:

 • Trong quá trình giao dịch, Bên A phải luôn luôn đặt các lệnh dừng lỗ để tài sản trong tài khoản không được vượt quá mức lỗ 30% tính trên số vốn ban đầu.
 • Có trách nhiệm báo cáo hàng tháng cho Bên B về kết quả giao dịch không muộn hơn ngày 03 của tháng tiếp theo. Hơn thế nữa, có trách nhiệm hướng dẫn cho bên B truy cập vào tài khoản bằng mật khẩu read only để Bên B theo dõi quá trình giao dịch hàng ngày nếu Bên B yêu cầu.
 • Trong trường hợp bị lỗ vượt quá 30% giá trị tài khoản ban đầu tại bất cứ thời điểm nào, Bên A phải ngừng ngay hoạt động giao dịch, thông báo cho Bên B để bên B cho ý kiến có tiếp tục giao dịch tiếp hay ngừng hợp đồng.
 • Trường hợp xảy ra rủi ro ngoài ý muốn bên A cũng không phải bồi thường và không chịu bất cứ một rủi ro nào liên quan đến tài khoản.

b) Quyền lợi:

 • Được toàn quyền quyết định đặt lệnh giao dịch theo các phương pháp và chiến lược riêng của mình trên phần vốn được  ủy thác trong tài khoản được hai bên chấp nhận ở trên
 • Bên A được hưởng 30% lợi nhuận từ kết quả giao dịch.

2.2. Trách nhiệm và quyền lợi của Bên B:

a) Trách nhiệm:

 • Cung cấp cho bên A số tài khoản và mật khẩu MT4 để bên A thực hiện việc giao dịch và đầu tư ngoại hối.
 • Không được quyền can thiệp vào quá trình đầu tư của Bên A. Không được rút ra một phần hoặc toàn bộ số tiền đã ủy thác trong thời gian ủy thác đầu tư nếu không được sự chấp thuận của Bên A. hoặc giá trị tài sản trong tài khoản chưa xuống thấp hơn 30% giá trị ban đầu của tài khoản.
 • Có nghĩa vụ chi trả các khoản lợi nhuận cho Bên B theo tỉ lệ được quy định tại Điều 3 của hợp đồng này.
 • Chấp nhận khoản lỗ (nếu có) trên tài khoản ủy thác.
 • Bên B chịu phần phí nộp tiền và rút tiền vào/từ tài khoản giao dịch

b) Quyền lợi:

 • Được hưởng 70% lợi nhuận hàng tháng trong trường hợp tháng đó có lãi.
 • Được yêu cầu Bên A hướng dẫn các thủ tục và nghiệp vụ liên quan đến giao dịch forex và giải thích những vấn đề chưa hiểu liên quan đến tài khoản mà mình ủy thác.

Điều 3. PHÂN CHIA LÃI/LỖ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Phân chia lợi nhuận: 

 • Lợi nhuận sẽ được phân chia hàng tháng nếu tháng đó có lợi nhuận. Bên A sẽ được hưởng 30% và bên B được hưởng 70% lợi nhuận.
 • Lợi nhuận hàng tháng được chia vào ngày cuối tháng.
 • Trong trường hợp rủi ro, tháng nào bị lỗ thì số lỗ đó sẽ được dùng để trừ vào lợi nhuận của tháng sau. Phần lợi nhuận còn lại của tháng sau đó mới được dùng để phân chia lợi nhuận cho các bên.
 • Lợi nhuận sau khi đã được chia cho bên A thì sẽ hoàn toàn thuộc về bên A. Trong trường hợp rủi ro, tài khoản sau đó nếu có bị lỗ thì bên A cũng không phải bỏ số tiền lợi nhuận đã được chia trước đó để bù số lỗ sau này.

3.2. Phương thức thanh toán:

 • Có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

 Điều 4. THỜI HẠN VÀ ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ HỢP ĐỒNG: 

 • Thời hạn chấm dứt hợp đồng tùy thuộc vào thời hạn mà khách hàng đã lựa chọn thể hiện ở Điều 1.
 • Sau thời hạn 05 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng nếu hai bên không có văn bản chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng cũ đương nhiên có hiệu lực thêm một tháng nữa.

Điều 5. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP:

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản được ghi trong hợp đồng.
 • Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này được giải quyết trên cơ sở thương lượng và hòa giải. Trường hợp thương lượng và hòa giải không thành hai bên có thể giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 6. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG:

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký
 • Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B

Nhà đầu tư – Khách hàng

ĐẠI DIỆN BÊN A

Người trực tiếp giao dịch

 


Bạn vừa đọc bài: “Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư chứng khoán, forex và tài chính nói chung“.

Đừng quên chia sẻ bài viết này bạn nhé
fb-share-icon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial